Search our Site

virksomhedstjekRådgivning og planlægning af virksomhedsprofil
Hvordan ønsker du din virksomhed fremstår i medierne og overfor kunderne?
Vi hjælper med at planlægge og lave strategi. Der skal være en "rød tråd" lige fra første kundekontakt til brochurer, andet materiale og til kunden "er i bogen". Den sørger vi for er på plads!

Mange virksomheder får produceret et profilmagasin, hvor leverandører sponsorerer magasinet i form af annoncer. Dette gøres kvit og frit?? NEJ. Ofte føler leverandørerne sig forpligtet og dette kan gå ud over fremtidige forhandlinger.
Derfor skal vores opfordring være....gør det selv. Det er dit valg!!

I begge tilfælde styrer vi gerne opgaven for din virksomhed.Vmarketing interviewer, optager fotos, sætter op og tager tilbud ind på færdig produktion!
Alternativt kan du være behjælpelig med en del af opgaverne??

Forslag til Profilmagasin
Præsentation af virksomheden (vision og strategi skal fremgå klart og tydeligt)
• Produkter præsenteres.
• Præsentation af medarbejdere (bør udelades hvis magasinet skal have længere holdbarhed).
• Testimonials (kundernes oplevelser med jeres produkter).
• Flotte fotos der understøtter oplevelsen af magasinet.
• Vmarketing giver tilbud på begge løsninger inden vi sætter processen i gang, således du frit kan vælge!

SERVICETJEK PÅ VIRKSOMHEDEN
Mange virksomheder er ofte ikke klar over, hvorledes denne opfattes af kunder og leverandører.
Det er vigtigt at man har for øje at virksomhedens image udadtil er vigtig, da en kunde oftest under den første kontakt afgør om der er mulighed for samhandel.

• Vmarketing analyserer kundernes opfattelse af virksomheden gennem interview
• Virksomheden gennemanalyseres gennem interview med medarbejder

Har du behov for et professionelt marketingbureau, så tilbyder vi en bred vifte af produkter, der giver resultater på din bundlinje.
Vi kan tage over på marketingfunktionen eller løse enkelte opgaver, så du kan koncentrere dig om din virksomheds primære opgaver.
Send en mail på kv@vmarketing.dk eller ring 73 84 85 45 og lad os få en snak om dine kommunikationsbehov - helt uforpligtende.

Kontakt os idag