Search our Site

boksehandskerVmarketing - din Marketingchef eller sparringspartner
Med dette udsagn skal forstås, at vi varetager opgaverne beskrevet nedenfor således din tid frigives til planlægning af øvrige områder. Dvs. du sparer tid og omkostninger.
Eks.du har ingen marketingmedarbejder i dag, eller vi samarbejder med din marketingmedarbejder.

Produktportefølje i forbindelse med salgsrådgivning
• Strategisk analyse af produkt, marked, kunder m.v.
• Vmarketing tager pulsen på salget (interview med ledelse, kunder og salgskonsulenter)
• Salg på produktydelse/egenskaber frem for pris...træning og coaching af salgskonsulenter
• Løbende opfølgning på den enkelte sælger ved samtaler og "problemløsning"
• Inspirations og motivations kurser i salg

Strategisk analyse forud for planlægning af salget
• Det er vigtigt, at få identificeret målgruppen for produkter/ydelser der skal sælges.
• Hvordan sælger vi produktet/ydelserne?
• Besøgssalg, telefonsalg.
• Hvad med markedsføringen?
• Pressemeddelelser, artikler som fortæller om produktets muligheder og egenskaber

Vmarketing tager pulsen på salget (interview med ledelse, kunder og salgskonsulenter)
• Ledelsen: Hvad har virksomheden af ressourcer til at sælge og markedsføre?
• Ledelsen: Vil man ansætte tlf. sælger eller salgskonsulenter?
• Der skal oparbejdes en "emnebank" af potentielle kunder.
• Disse skal bearbejdes/kontaktes.
• Salgskonsulenterne skal trænes/oplæres

Salg på egenskaber... - træning, sparring og coaching
Såfremt man ønsker differentiering i et presset salgsmarked, hvor priser og oplysninger kun er et tryk fra en musetast væk, er det vigtigt at salgsorganisationen er gearet til at kontakte emner og kunder professionelt.
Det drejer sig om "at være klædt på" til at imødegå spørgsmål fra kunder og kunne håndtere disse således virksomheden fremstår som kompetent og professionel også selv om man ikke får ordren.
Et vigtigt område er første kontakten til emner, hvor det drejer sig om at stille de rigtige spørgsmål således man får afdækket om der her er muligheder for salg.
I starten kan aftale være at man "sælger" et besøg, hvor en fra virksomheden så følger op!!
Vmarketing tilbyder at hjælpe med at organisere dette salg således virksomheden kan fokusere på produktion og udvikling.

Løbende opfølgning
Der vil i de fleste tilfælde være behov for opfølgning på salget og sælgerne. Især "nye" sælgere har brug for coaching, herunder opmuntring og problemløsning, når kunderne ikke opfører sig som forventet. Ros er en meget motiverende faktor i en opstartsfase, hvor sælgerne vil opleve mange nederlag. Derfor skal de følges tæt!!
Derfor bør man anlægge en strategi, hvor hver enkelt opgave bliver fulgt til dørs, således man drager nytte af de erfaringer man dagligt/ugentlig oplever i salget. Dette gør at man rettidigt kan sadle om hvis strategien ikke holder i marken!!

Kurser
Selv etablerede sælgere har behov for at få opfrisket "salgsværktøjer" og få opdateret ny viden:
Derfor tilbyder vi motivations og inspirations kurser, hvor hovedformålet er, at sælgerne går hjem med fornyet gejst og motivation.

Pressekontakt og andre ad hoc opgaver
Vmarketing tager kontakten til pressen (fungerer som "filter"). Du henviser til Kris Vetter som din pressechef. Jeg sørger for at der KUN kommer de udtalelser og meddelelser i medierne som du ønsker. Dvs. du udtaler dig IKKE på virksomhedens vegne uden vi har aftalt hvorledes:

Annoncer
Indrykning i medier (aviser, elektroniske medier, andre virksomheders profilmagasiner osv.) Produktion af annoncer fra ide til råskitse, opbygning, layout, korrekturlæsning til færdig pdf/film til trykkeri, samt indrykning i medie. Vi følger op på avisen/mediet. Du kan evt. få afrapportering.

Pressemeddelelser
Du har produktet/ideen, vi interviewer og optager foto, producerer oplæg, du godkender og vi sørger for indrykning i aftalte medier.

Visuel identitet
Udarbejdelse af firmaprofil, logo, designmanual, profilbrochure, hjemmeside, salgsbrochurer, annoncemateriale og meget mere
Du har produktet/ydelsen, vi hjælper med at definere opgaven, vi sætter op, laver layout, producerer.
Vi tager tilbud ind på trykning fra 3-4 leverandører Vi står også gerne for udsendelse til emner/kunder.

Messer/udstillinger planlægges koordineres
Vmarketing planlægger udstilling og messedeltagelse for din virksomhed.
Vi tager kontakten til ansvarlige for udstilling/messe og sørger for at ALT "klapper"!

Kort sagt vi udfører alle relevante marketingfunktioner....

Har du behov for et professionelt marketingbureau, så tilbyder vi en bred vifte af produkter, der giver resultater på din bundlinje.
Vi kan tage over på marketingfunktionen eller løse enkelte opgaver, så du kan koncentrere dig om din virksomheds primære opgaver.
Send en mail på kv@vmarketing.dk eller ring 73 84 85 45 og lad os få en snak om dine kommunikationsbehov - helt uforpligtende.

Kontakt os idag